Velvet Matte

Velvet Matte


VELVET MATTE No 01

VELVET MATTE No 01

VELVET MATTE No 01Περιγραφή Η νέα σειρά κραγιόν της Golden Rose Velvet Matte Lipstick δ..

4,50€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,50€

VELVET MATTE No 02

VELVET MATTE No 02

VELVET MATTE No 02Περιγραφή Η νέα σειρά κραγιόν της Golden Rose Velvet Matte Lipstick δ..

4,50€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,50€

VELVET MATTE No 04

VELVET MATTE No 04

VELVET MATTE No 04Περιγραφή Η νέα σειρά κραγιόν της Golden Rose Velvet Matte Lipstick δ..

4,50€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,50€

VELVET MATTE No 05

VELVET MATTE No 05

VELVET MATTE No 05Περιγραφή Η νέα σειρά κραγιόν της Golden Rose Velvet Matte Lipstick δ..

4,50€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,50€

VELVET MATTE No 06

VELVET MATTE No 06

VELVET MATTE No 06Περιγραφή Η νέα σειρά κραγιόν της Golden Rose Velvet Matte Lipstick δ..

4,50€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,50€

VELVET MATTE No 09

VELVET MATTE No 09

VELVET MATTE No 09Περιγραφή Η νέα σειρά κραγιόν της Golden Rose Velvet Matte Lipstick δ..

4,50€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,50€

VELVET MATTE No 10

VELVET MATTE No 10

VELVET MATTE No 10Περιγραφή Η νέα σειρά κραγιόν της Golden Rose Velvet Matte Lipstick δ..

4,50€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,50€

VELVET MATTE No 12

VELVET MATTE No 12

VELVET MATTE No 12Περιγραφή Η νέα σειρά κραγιόν της Golden Rose Velvet Matte Lipstick δ..

4,50€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,50€

VELVET MATTE No 13

VELVET MATTE No 13

VELVET MATTE No 13Περιγραφή Η νέα σειρά κραγιόν της Golden Rose Velvet Matte Lipstick δ..

4,50€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,50€

VELVET MATTE No 17

VELVET MATTE No 17

VELVET MATTE No 17Περιγραφή Η νέα σειρά κραγιόν της Golden Rose Velvet Matte Lipstick δ..

4,50€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,50€

VELVET MATTE No 20

VELVET MATTE No 20

VELVET MATTE No 20Περιγραφή Η νέα σειρά κραγιόν της Golden Rose Velvet Matte Lipstick δ..

4,50€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,50€

VELVET MATTE No 23

VELVET MATTE No 23

VELVET MATTE No 23Περιγραφή Η νέα σειρά κραγιόν της Golden Rose Velvet Matte Lipstick δ..

4,50€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,50€

VELVET MATTE No 28

VELVET MATTE No 28

VELVET MATTE No 28Περιγραφή Η νέα σειρά κραγιόν της Golden Rose Velvet Matte Lipstick δ..

4,50€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,50€

VELVET MATTE No 29

VELVET MATTE No 29

VELVET MATTE No 29Περιγραφή Η νέα σειρά κραγιόν της Golden Rose Velvet Matte Lipstick δ..

4,50€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,50€

VELVET MATTE No 31

VELVET MATTE No 31

VELVET MATTE No 31Περιγραφή Η νέα σειρά κραγιόν της Golden Rose Velvet Matte Lipstick δ..

4,50€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,50€