Longstay Lipstick

Longstay Lipstick


LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 01

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 01

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 01ΠεριγραφήΤο ΝΕΟ Longstay Liquid Matte Lipstick kissproof της Gold..

5,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,03€

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 03

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 03

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 03ΠεριγραφήΤο ΝΕΟ Longstay Liquid Matte Lipstick kissproof της Gold..

5,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 5,00€

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 04

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 04

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 04ΠεριγραφήΤο ΝΕΟ Longstay Liquid Matte Lipstick kissproof της Gold..

5,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 5,00€

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 07

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 07

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 07ΠεριγραφήΤο ΝΕΟ Longstay Liquid Matte Lipstick kissproof της Gold..

5,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 5,00€

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 09

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 09

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 09ΠεριγραφήΤο ΝΕΟ Longstay Liquid Matte Lipstick kissproof της Gold..

5,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 5,00€

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 11

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 11

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 11ΠεριγραφήΤο ΝΕΟ Longstay Liquid Matte Lipstick kissproof της Gold..

5,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 5,00€

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 13

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 13

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 31ΠεριγραφήΤο ΝΕΟ Longstay Liquid Matte Lipstick kissproof της Gold..

5,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 5,00€

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 13

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 13

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 13ΠεριγραφήΤο ΝΕΟ Longstay Liquid Matte Lipstick kissproof της Gold..

5,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 5,00€

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 14

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 14

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 14ΠεριγραφήΤο ΝΕΟ Longstay Liquid Matte Lipstick kissproof της Gold..

5,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 5,00€

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 16

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 16

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 16ΠεριγραφήΤο ΝΕΟ Longstay Liquid Matte Lipstick kissproof της Gold..

5,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 5,00€

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 17

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 17

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 17ΠεριγραφήΤο ΝΕΟ Longstay Liquid Matte Lipstick kissproof της Gold..

5,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 5,00€

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 18

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 18

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 18ΠεριγραφήΤο ΝΕΟ Longstay Liquid Matte Lipstick kissproof της Gold..

5,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 5,00€

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 20

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 20

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 20ΠεριγραφήΤο ΝΕΟ Longstay Liquid Matte Lipstick kissproof της Gold..

5,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 5,00€

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 21

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 21

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 21ΠεριγραφήΤο ΝΕΟ Longstay Liquid Matte Lipstick kissproof της Gold..

5,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 5,00€

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 22

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 22

LONGSTAY LIPSTICK GOLDEN ROSE No 22ΠεριγραφήΤο ΝΕΟ Longstay Liquid Matte Lipstick kissproof της Gold..

5,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 5,00€